górne tło

Poznaj Planty

Park otaczający Stare Miasto to jeden z największych i najpiękniejszych ogrodów Krakowa. Zajmuje powierzchnię 21,55 ha.

Planty powstały w miejscu murów obronnych, fosy i wałów ziemnych, czyli dawnych fortyfikacji otaczających Stare Miasto. Składają się z ośmiu ogrodów, których nazwy odnoszą się do obiektów i miejsc położonych w sąsiedztwie: Barbakan, Dworzec, Florianka, Gródek, Pałac Sztuki, Stradom, Uniwersytet i Wawel.

Spacer alejkami Plant stanowi swoistą lekcję historii sztuki i architektury. Główną ozdobą Plant są drzewa i krzewy – jesiony, kasztanowce, klony, lipy, topole i wiązy, a także jeden platan. Nie brakuje też kwiatów, szpalerów, rabat, mostków i sadzawek. Wśród zieleni bieleją liczne pomniki, które powstały w czasie, gdy drzewa zaczynały dopiero rosnąć.

Atrakcje: