górne tło

We wrześniu rozbudowa ul. Wrobela

W połowie września rozpocznie się trzeci etap rozbudowy ulicy Feliksa Wrobela w Podgórzu. Droga zostanie zmodernizowana na odcinku 360 metrów - od skrzyżowania z ul. Husarską do rejonu skrzyżowania z ul. Pod Wierzbami.

Do najważniejszych prac, które zostaną przeprowadzone na miejscu, należą:

Plac budowy został już przekazany wykonawcy, który obecnie przygotowuje zaplecze robót i kompletuje materiały niezbędne do ich rozpoczęcia. Prace powinny zakończyć się w połowie 2020 r.

Na miejscu wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. Autobusy nie pojadą ulicą Wrobela w kierunku pętli. Szczegóły zostaną podane na stronie internetowej ztp.krakow.pl.

Wykonawca ma obowiązek umożliwić całodobowy przejazd pojazdom uprzywilejowanym, ratunkowym oraz dojazd i dojście do obiektów i posesji znajdujących się w rejonie prowadzonych prac. Z utrudnieniami muszą liczyć się również piesi, którzy będą zmuszeni do poruszania się wydzielonym na placu budowy ciągiem.