górne tło

Roztańczone pierwszaki na szkolnych parkietach

W poniedziałek, 9 września, ruszyła trzecia edycja miejskiego programu „Tańczę w Krakowie”, czyli całorocznego cyklu bezpłatnych zajęć tanecznych dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. W tym roku bierze w nim udział prawie 50 klas z 17 szkół. Łącznie ponad 1200 pierwszaków opanuje kroki do tańców towarzyskich, takich jak: walc angielski, samba, chacha, rock and roll, pasodoble, a także ludowych - polki, poloneza czy krakowiaka.

Instruktorzy prowadzący zajęcia podkreślają, że taniec to taka forma aktywności fizycznej, która w sposób kompleksowy wspiera rozwój dziecka – zarówno pod względem fizycznym, emocjonalnym, jak i społecznym. To m.in. dlatego miejski program „Tańczę w Krakowie” okazał się strzałem w dziesiątkę.

Wśród najmłodszych krakowian i ich opiekunów lekcje tańca cieszą się ogromną popularnością, tym bardziej, że zajęcia są bezpłatne, ponieważ w całości finansuje je miasto. Za realizację projektu od samego początku odpowiada Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Wschód.

Celem programu jest angażowanie dzieci do nauki podstaw oraz doskonalenia umiejętności tańca. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne. Co najmniej dwie klasy z danej szkoły podstawowej mają 45 minut zajęć tanecznych tygodniowo przez cały rok szkolny. Zajęcia odbywają się o stałych godzinach na terenie szkoły, do której uczęszcza dziecko. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy tańca. Na zakończenie programu odbywa się turniej tańca z pamiątkowymi medalami i dyplomami dla uczestników.