górne tło

Termomodernizacja żłobka z unijnym dofinansowaniem

Termomodernizacja żłobka samorządowego przy ul. Sienkiewicza zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

30 sierpnia Gmina Miejska Kraków podpisała umowę na wsparcie tego projektów ramach poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Na zadanie, którego całkowita wartość wynosi 1 982 160,94 zł miasto otrzyma dofinansowanie w wysokości 690 769,93 zł.

Prace związane z termomodernizacją żłobka rozpoczęły się na początku lipca. Zadaniem wykonawcy - Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Sp. z o.o. z Krakowa - jest m.in. przeprowadzenie izolacji termicznej i przeciwwodnej ścian zewnętrznych i fundamentów, obróbki blacharskie parapetów i rynien spustowych, wymiana i konserwacja okien, docieplenie poddasza, remont dachu. W wykazie robót jest też wymiana instalacji wewnętrznych, w tym zastąpienie ogrzewania gazowego miejskim ciepłem systemowym. W ramach prac przeprowadzona będzie konserwacja detali architektonicznych, remont balustrad, drogi dojazdowej, a także przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa wiaty śmietnikowej. Inwestycja prowadzona jest w oparciu o wytyczne konserwatorskie.

Obecnie prawie wszystkie ściany budynku są już ocieplone. Niebawem elewacja zostanie zagruntowana, a następnie ułożony będzie tynk. Sukcesywnie odnawiane są balustrady. Wykonawca rozpoczął też wymianę instalacji wewnątrz budynku, prowadzi też prace związane z remontem dachu i poddasza.

Zgodnie z planem kompleksowa modernizacja żłobka ma być przeprowadzona jeszcze w tym roku.

Pochodzący z 1925 roku budynek żłobka samorządowego nr 14 przy ul. Sienkiewicza 24 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Pierwotnie został wybudowany jako willa podmiejska. Budynek utrzymany jest w stylu klasycystycznym, pod względem architektury nawiązuje do budowli antycznych. Najbardziej reprezentacyjną częścią willi jest elewacja południowa, której elegancki styl podkreśla przede wszystkim pawilon wejściowy z ciągiem schodów pośrodku, łączący ogród z wnętrzem. Elewację północną wyróżnia kolumienkowy ganek oraz balustrada biegnąca wzdłuż poziomej krawędzi dachu ozdobiona w narożu wazonami kulistymi.