górne tło

Spotkanie dla NGO działających w sferze kultury

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK zaprasza organizacje pozarządowe działające w sferze kultury na coroczne spotkanie. Odbędzie się ono w czwartek, 3 października, w Centrum Kultury Podgórza na ul. Sokolskiej 13.

W programie spotkania m.in. informacja na temat współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi, które działają w sferze kultury, a także omówienie wniosków z zeszłorocznych badan oceny współpracy z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji na temat spotkania można uzyskać w siedzibie wydziału na pl. Wszystkich Świętych 11. Telefony: 12 616 19 13 lub 12 616 19 22, e-mail: kd.umk@um.krakow.pl.

Spotkanie dla NGO działających w sferze kultury