górne tło

Plac Inwalidów przedłużeniem parku Krakowskiego

Zarząd Dróg Miasta Krakowa ma dokumentację przebudowy placu Inwalidów. Realizacja tej inwestycji będzie możliwa po zarezerwowaniu środków w budżecie miasta. Plac ma być przedłużeniem parku Krakowskiego, dlatego projekt zakłada jedynie przesadzenie kilku drzew.

Gdyby przebudowa była realizowana, przesadzony zostałby platan, kilka drzew owocowych oraz robinie akacjowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, ZDMK w najbliższym czasie zorganizuje spotkanie przedstawicieli zainteresowanych przebudową osób z projektantem.