górne tło

Ostatni dzień na rozliczenie dotacji w ramach PONE

Dziś mija termin składania wniosków o rozliczenie dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. W związku z tym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców dziś Wydział ds. Jakości Powietrza UMK będzie przyjmował wnioski w punkcie informacyjno-doradczym przy al. Powstania Warszawskiego przez dłuższy czas niż do tej pory.

Mieszkańcom został ostatni dzień na złożenie wniosków o rozliczenie dotacji. Kto nie zrobi tego w terminie, będzie musiał liczyć się z tym, że dotacja nie zostanie wypłacona.

Wnioski składać można w:

Wnioski można też przesłać na adres wydziału ds. Jakości Powietrza UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków. Za termin złożenia wniosku uważa się datę stempla pocztowego.