górne tło

Miejsca przyjazne seniorom

Kawiarnie, sklepy, apteki, a także instytucje kultury, edukacyjne, rekreacyjne, medyczne i miejsca użyteczności publicznej, które oferują produkty i usługi dostosowane do potrzeb i oczekiwań starszych mieszkańców naszego miasta mogą wziąć udział w dziewiątej edycji akcji „Miejsce przyjazne seniorom”.

Inicjatywa organizowana przez Samorząd Województwa Małopolskiego i Gminę Miejską Kraków ma na celu wyróżnienie miejsc przyjaznych seniorom oraz promowanie działań instytucji i organizacji, które oferują produkty, usługi i zniżki przygotowane z myślą o seniorach, charakteryzują się odpowiednim sposobem obsługi oraz architekturą dostosowaną do potrzeb osób starszych. 

Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają certyfikat: „Miejsce przyjazne seniorom” i będą oznaczane specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu. Do udziału w inicjatywie mogą się zgłaszać: instytucje, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, urzędy oraz grupy składające się z co najmniej dziesięciu osób fizycznych, a także instytucje, które:

Z udziału w akcji wyłączone są podmioty, które statutowo podejmują działania na rzecz seniorów lub zostały powołane w celu podejmowania takich działań.

Zgłoszenia do 9. edycji akcji „Miejsca przyjazne seniorom” przyjmowane są do piątku, 18 października. Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, drogą elektroniczną –  na adres mailowy biuro@rops.krakow.pl, bądź listownie – adres: ul. Piastowska 32, 30–070 Kraków, z dopiskiem: Akcja: „Miejsce przyjazne seniorom” (decyduje data stempla pocztowego).

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje kapituła decyzyjna, którą tworzą prezydent miasta Krakowa i marszałek województwa małopolskiego. Certyfikaty przyznawane będą w oparciu o listę rekomendacyjną opracowaną przez kapitułę konkursu po wizytacji zgłoszonych miejsc przez członków komisji konkursowej. Ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów odbędzie się w grudniu, podczas uroczystej gali finałowej.

Dodatkowe informacje oraz formularze można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, a także w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa na ul. Dekerta 24 oraz za pośrednictwem stron internetowych organizatorów: dlaseniora.krakow.pl oraz rops.krakow.pl