górne tło

Program profilaktyki zakażeń meningokokowych

Trwa rejestracja do programu profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, które mieszkają na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Do programu mogą zostać zakwalifikowane dzieci:

Rejestracja odbywa się w następujących placówkach:

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”.