górne tło

Jest umowa na zagospodarowanie kąpieliska w Przylasku Rusieckim

5 listopada spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości podpisała z firmą Krisbud umowę na projekt i budowę infrastruktury rekreacyjnej w Przylasku Rusieckim.

Pierwszym etapem przedsięwzięcia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, a następnym – wykonanie robót budowlanych. Całość prac, zgodnie z przyjętym harmonogramem, powinna się zakończyć na wiosnę 2021 roku.

Krisbud sp. z o.o., jako doświadczony wykonawca podobnych realizacji (m.in. zagospodarowanie zalewu Bagry, parku Reduta i zbiornika w parku Grabek w Czeladzi), kompleksowo zagospodaruje teren o powierzchni ponad 26 hektarów. Przedsięwzięcie obejmuje utworzenie kąpieliska z plażą, placu zabaw, boiska do piłki plażowej, zbudowanie budynków przeznaczonych na sanitariaty, przebieralnie, pomieszczenia na sprzęt ratowniczy i wodny. Teren ma zostać uzbrojony, zaplanowane jest również powstanie promenady dla pieszych, miejsc parkingowych, dojazdu, urządzeń i obiektów do rekreacji. Pojawią się elementy małej architektury, takie jak ławki, stoły, kosze na śmieci czy stojaki na rowery, a także elementy inteligentnego zarządzania (SMART). Koszt zadania wynosi 18 371 587,50 zł.

Powstanie atrakcyjny obszar rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta i przyjezdnych. Przestrzeń publiczna uwzględni walory przyrodnicze, widokowe i krajobrazowe charakterystyczne dla kompleksu zbiorników w Przylasku Rusieckim. Istotnym elementem inwestycji jest nie tylko zachowanie istniejącej zieleni, ale i nowe nasadzenia roślin, krzewów czy traw ozdobnych. Nie zapomniano o oświetleniu terenu i urządzeniach zapewniających bezpieczeństwo. Cały teren inwestycji będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przypomnijmy, że Kraków Nowa Huta Przyszłości SA uzyskała częściowe dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, poddziałanie 6.3.3: „Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych”. Kwota dofinansowania wynosi 5 264 939,37 zł.

Realizacja projektu „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1” stanowi pierwszy element przedsięwzięcia, którego celem jest utworzenie Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki” w ramach programu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”.

podpisanie umowy na Przylasek Rusiecki