górne tło

Naprawa torowiska na ulicy Westerplatte potrwa dłużej

Trwają prace serwisowe torowiska na ul. Westerplatte. Jednak trakcie robót stwierdzono konieczność wymiany szyn łukowych na dalszym fragmencie skrzyżowania ulic Wielopole i Westerplatte. Jak informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa, wydłuży to prace o około dwa tygodnie.

Realizacja prac związanych z wymianą szyn na skrzyżowaniu będzie możliwa po zakończeniu tych obecnie się tam toczących, czyli po 25 listopada. Na skrzyżowaniu zostaną wymienione szyny łukowe. Wymiana wydłuży prace serwisowe do ok. 9 grudnia.

Dodatkowe prace oznaczają, że również komunikacja tramwajowa na odcinku od przystanku „Poczta Główna” do przystanku „Teatr Słowackiego” pozostanie wyłączona do ok. 9 grudnia.

Z uwagi na miejsce wymiany szyn pojawią się zmiany w organizacji ruchu. Według wstępnych założeń wszystkie relacje będą dostępne, przy czym:

Zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

Linie tramwajowe dzienne:

Nocne linie tramwajowe i autobusowe:

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

Bilety okresowe wykupione na linie zawieszone zachowują ważność na stałych trasach tych linii. Bilety okresowe wykupione na linie, których trasy zostały tymczasowo zmienione, zachowują ważność na stałych i zmienionych trasach tych linii. Ponadto:

ZDMK Kraków