górne tło

Międzynarodowy Kongres Tyflopedagogiczny w Krakowie

W Centrum Kongresowym ICE Kraków odbył się Międzynarodowy Kongres Tyflopedagogiczny pt. „Tyflopedagogika w służbie dzieciom, młodzieży i dorosłym z niepełnosprawnością narządu wzroku”.

Kongres był adresowany do kadr pedagogicznych pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością narządu wzroku. W wydarzeniu wzięło udział kilkunastu prelegentów z Polski i zagranicy, którzy podczas swoich wystąpień poruszali zagadnienia związane z kształceniem osób z dysfunkcją wzroku w aspekcie potrzeb edukacyjnych i zawodowych, a także tematy związane ze wsparciem procesu rewalidacji i znaczenia tyflopedagogiki w służbie osobom niewidomym i słabowidzącym. Była to pierwsza tego typu międzynarodowa konferencja w Polsce.

 

Kongres został zorganizowany przez Miasto Kraków oraz Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Fundacją Niepełnosprawni Razem.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej nadzieja-krakow.org.pl.