górne tło

Inspektor nadzoru dla rozbudowy ulicy Klasztornej poszukiwany

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia prac związanych z rozbudową ul. Klasztornej. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił licytację elektroniczną na usługę pełnienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioski o dopuszczenie w postępowaniu można składać do 15 listopada. Cena wywoławcza wynosi 700 tys. zł.

Przypomnijmy, żę pod koniec października została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Inwestycji Miejskich, Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji SA oraz wybraną w przetargu Firmą Handlowo-Usługową INSTBUD z Gdowa na rozbudowę ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy. Wykonawca ma 30 miesięcy na realizację zadania.

Przygotowania do prac budowlanych już się rozpoczęły. W tym tygodniu został oficjalnie przekazany wykonawcy plac budowy. Trwa opracowywanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Jeszcze w listopadzie w rejonie ul. Klasztornej mogą się zacząć prace w terenie, które jednak nie spowodują utrudnień w ruchu.

W ramach prac przygotowawczych ZIM w Krakowie poszukuje podmiotu, który będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania. Inspektor nadzoru to wsparcie dla inwestora, czyli ZIM. Jego zadaniem jest pilnowanie, czy realizacja inwestycji prowadzona była zgodnie z projektem i obowiązującym prawem. W przypadku rozbudowy ul. Klasztornej, zadaniem inspektora będzie prowadzenie nadzoru dla poszczególnych branż, a więc drogowej, elektrycznej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i konstrukcyjnej.

Wyłonienie inspektora nadzoru odbędzie się w drodze licytacji elektronicznej. Wnioski o dopuszczenie w postępowaniu można składać w terminie do 15 listopada. Cena wywoławcza wyniesie 700 tys. zł. Szczegółowe informacje o licytacji elektronicznej można znaleźć tutaj.

Przypomnijmy, że w ramach rozbudowy ul. Klasztornej na odcinku od Żaglowej do ronda przy moście Wanda zostaną wymienione sieci podziemne, pojawi się kanalizacja sanitarna oraz deszczowa wraz z przepompownią i zbiornikiem retencyjnym, odnowiona będzie nawierzchnia jezdni i chodniki, powstaną ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane będą przystanki autobusowe. Tam gdzie jest to konieczne zostaną przebudowane i ustawione ekrany akustyczne

W ramach zadania przewidziana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości całkowitej około kilometra od ul. Syrachowskiej do ul. Longinusa Podbipięty oraz od ul. Syrachowskiej do ul. Odmętowej wraz z przyłączami. Oprócz samej ulicy Klasztornej remontu doczekają się odcinki ulic poprzecznych: Żaglowej, Odmętowej, Jutrzyńskiej, Stare Wiślisko, Zbyszka z Bogdańca, Michała Hutnika i Syrachowskiej. W sumie nowa nawierzchnia pojawi się także na prawie 300-metrach lokalnych dróg.