górne tło

Uchwały i rezolucje, czyli podsumowanie sesji RMK

102 podjęte uchwały, 10 projektów uchwał procedowanych podczas pierwszych czytań, jedna podjęta przez radnych rezolucja – tak wygląda statystyka 28. sesji Rady Miasta Krakowa.

 

Rezolucja podjęta przez radnych dotyczy sytuacji w krakowskiej hucie ArcelorMittal,  związanej z pogłoskami o wygaszaniu tzw. wielkiego pieca. Radni przyjęli też projekt uchwały kierunkowej do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zakupu filtrów do oczyszczaczy powietrza do placówek edukacyjnych.

Trzy podjęte przez radnych uchwały wprowadzają zmiany w składzie komisji. Wiąże się to
z powołaniem nowej radnej Iwony Chamielec. Została ona członkiem komisji: Promocji i Turystyki; Zdrowia i Uzdrowiskowej oraz Kultury i Ochrony Zabytków.

Radni uchwali też dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów: „Rejon ulicy Przewóz” oraz Skotniki – Północ”.

Radni odrzucili projekt rezolucji w sprawie ustanowienia zakazu prowadzenia gospodarki leśnej mającej na celu pozyskanie drewna na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego,
a projekt rezolucji w sprawie maksymalnego ograniczenia pozyskiwania drewna na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego odesłała do Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Do projektodawcy odesłany został projekt uchwały kierunkowej do Prezydenta w sprawie stworzenia programu wspierającego termomodernizację obiektów zabytkowych na terenie Nowej Huty, a do Komisji Infrastruktury - projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminów korzystania z krakowskich parków w kontekście hulajnóg elektrycznych. Radni odrzucili też projekt uchwały, który zakładał zmiany w kapitule Medalu Cracoviae Merenti.

Podsumowanie obrad