górne tło

Komunikacja w (Nowej Hucie) Przyszłości

„Kraków - Nowa Huta Przyszłości” to bardzo duży teren, dlatego ciągi komunikacyjne wokół niego muszą być zaprojektowane tak, by nie powodować utrudnień w ruchu. O docelowym układzie komunikacyjny w ramach tego projektu rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Innowacji i Wykorzystywania Funduszy Unijnych.

Informację na ten temat przedstawili radnym Artur Paszko, prezes spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości, oraz Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu. Jak mówili, na początku przyjęto, że w pierwszej kolejności realizowane będą odcinki dróg zbiorczych i lokalnych służące obsłudze zadań finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przebudowano układ drogowy służący obsłudze komunikacyjnej terenów rekreacyjnych w otoczeniu zbiornika wodnego w Przylasku Rusieckim, zbudowany zaś będzie nowy układ drogowy obsługujący obszar nazwany Błonia 2.0. Poprawiona zostanie także komunikacja łącząca Strefę Aktywności Gospodarczej z ul. Igołomską. Harmonogram tych inwestycji uzgodniono z terminarzem zadań realizowanych przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., co oznacza, że pierwsze z nich powinny zakończyć się w 2020 r. Całkowity koszt prac projektowych i przebudowy układu drogowego w obszarze projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” do 2030 roku oszacowano na kwotę 303 mln zł, z czego do końca roku 2020 wydatkowane zostaną 3 mln zł.

Radni pytali jak wyglądać będzie sprawa lokalnego transportu szynowego, który miał być w rejonie strefy aktywności gospodarczej znacznie rozbudowany. W tej kwestii, jak się okazuje, nic się nie zmieniło i zarówno Szybką Koleją Aglomeracyjną, jak i linią tramwajową, która będzie biegła wokół całego terenu będzie można dotrzeć praktycznie do samego centrum strefy.