górne tło

Stawiają na kulturę

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana nie od dziś znane jest ze swojej prokulturalnej i proedukacyjnej działalności. O tym, co dokładnie robi centrum i na jakie tematy kładzie nacisk rozmawiano na posiedzeniu Komisji Promocji i Turystyki.

Centrum stawia przede wszystkim na imprezy oraz wydarzenia artystyczne, naukowe i sportowe, skierowanie nie tylko do dzieci i młodzieży, ale też rodzin, seniorów, lokalnej społeczności. Zarówno o zasięgu lokalnym, jak również ogólnopolskim i w coraz większym stopniu międzynarodowym.

Właśnie na współpracę zagraniczną położono ostatnio duży nacisk, co zaowocowało wieloma projektami, wymianami młodzieżowymi, warsztatami artystycznymi, koncertami, a także wizytami studyjnymi i wymianami delegacji pracowników pedagogicznych. Centrum nawiązało współpracę z instytucjami i organizacjami z całej Europy, również w ramach przynależności do Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytucji Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży. Współpraca międzynarodowa CM obejmuje liczne miasta z wielu krajów, m.in. z: Belgii, Białorusi, Czech, Niemiec, Słowacji, Francji, Rosji, Ukrainy, Włoch, Litwy, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Holandii, Bułgarii, Rumunii, Finlandii, Mołdawii. Organizując projekty i wymiany międzynarodowe centrum korzysta z pomocy i wsparcia finansowego różnorodnych programów europejskich: „Erasmus+”, PNWM, MEN, Visehrad Fund.

Bardzo ważnym wydarzeniem w kalendarzu centrum stał się Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego „Wschód - Zachód”. Jest to wydarzenie organizowane przez Fundację Widowisk Masowych oraz Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana od samego początku, czyli pierwszej edycji. Jego celem jest przedstawienie klasyki światowej w interpretacji grup z Ukrainy, a także ukraińskiej klasyki w wydaniu teatrów innych krajów. W 2016 roku projekt „Wschód-Zachód” otrzymał Główną Nagrodę na Forum Partnerstwa Wschodniego w Lublinie jako Kulturowy Projekt Transgraniczny. W 2019 roku Festiwal odbył się po raz szósty, tym razem pod hasłem „Na początku był teatr”. Zaprezentowano spektakle 18 profesjonalnych i amatorskich zespołów teatralnych z Ukrainy, ale też Niemiec, Finlandii, Armenii oraz Polski. W programie Festiwalu znalazły się spektakle, panele dyskusyjne, spotkania z artystami, prezentacje, wystawy oraz inne wydarzenia towarzyszące.

Zespoły zaprezentowały się na scenach krakowskich teatrów: Groteski, Teatru bez Rzędów, Sceny Miniatury Teatru im. Juliusza Słowackiego, Teatru Zależnego Politechniki Krakowskiej czy Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży.