górne tło

Czekamy na wnioski do kolejnych planów miejscowych

Miejscy planiści przystępują do projektowania kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W Krakowie obowiązuje już 191 takich dokumentów, trzy czekają na wejście w życie, a kolejne 64 są sporządzane.

Decyzje w sprawie przystąpienia do sporządzenia kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podjęli radni miasta. Chodzi o pięć obszarów: „Kampus UP”, „Projektowana nowa kategoria ul. Buszka”, „Piasta Kołodzieja”, „Półwsie Zwierzynieckie” oraz „Tonie – A-B”. Zgodnie z obowiązującym prawem, na tym etapie każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można składać:

W przypadku obszarów „Kampus UP” oraz „Projektowana nowa kategoria – ul. Buszka”, wnioski można składać do 29 listopada, a pozostałych trzech projektów – do 20 grudnia.

Więcej informacji na stronie internetowej bip.krakow.pl.