górne tło

O wielkim piecu i sytuacji w teatrze

Informacja Prezydenta o sytuacji w teatrze Bagatela oraz sprawa wygaszenia wielkiego pieca w kombinacie metalurgicznym ArcelorMittal – to m.in. tematy, o których radni dyskutować będą podczas 29. sesji RMK. Odbędzie się ona w środę 20 listopada o godz. 10:00 w Sali Obrad RMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

W porządku obrad znalazło się m.in. 5 projektów uchwał autorstwa Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca w sprawie skierowania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Małopolskiego, stwierdzające nieważność uchwał kierunkowych do Prezydenta w sprawie: rozwoju sportu amatorskiego i zawodowego „Kraków Miastem Sportu”, utworzenia parku przy ul. Fabrycznej, utworzenia parku miejskiego pn. Dolina Kurczaba, tworzenia ogrodów wertykalnych tzw. zielonych ścian oraz tworzenia tzw. zielonych dachów.

Radni będą też procedować projekty uchwał kierunkowych do Prezydenta w sprawie:

• stworzenia programu budowy na terenie Krakowa tzw. pitników, czyli ogólnodostępnych źródełek zasilanych wodą z miejskich wodociągów

• uruchomienia krakowskiego biletu aglomeracyjnego

• stworzenia programu wspierającego termomodernizację obiektów zabytkowych na terenie Nowej Huty

• uruchomienia pilotażowego programu „Czerwone światło zamiast fotoradaru”

Radni zajmą się też uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakole Wisły” oraz projektem uchwały autorstwa Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa w sprawie zaproszenia trzech rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Kraków w ramach repatriacji.

Porządek obrad