górne tło

Koordynator do spraw dostępności w krakowskim Magistracie

Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, wyznaczył Koordynatora ds. dostępności dla Urzędu Miasta Krakowa. Funkcję będzie pełnił Pan Bogdan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami. 

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla UMK było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne;

przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne;

monitorowaniem działalności Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Koordynator ds. dostępności będzie łączył nowe zadania z dotychczasowymi obowiązkami Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami, działając - tak jak do tej pory - w strukturze Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia w ramach którego funkcjonuje Referat ds., Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami realizujący swoje zadania w  bezpośredniej współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z  Niepełnosprawnościami Panem Bogdanem Dąsalem odpowiada za przygotowanie i koordynację wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta Krakowa jak również przez miejskie jednostki organizacyjne. 

Poniżej przedstawiamy Państwu przetłumaczony na język migowy plan działania Urzędu Miasta Krakowa na lata 2021–2024 na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dane kontaktowe

Koordynator ds. dostępności Urzędu Miasta Krakowa – Bogdan Dąsal

adres do korespondencji: ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków

telefon: 12 616 50 07, 504 188 394

e-mail: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl

PDFZarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.06.2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora ds. dostępności