górne tło

PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program "Opieka wytchnieniowa"

Gmina Miejska Kraków od 2020 roku realizuje ministerialny Programu "Opieka wytchnieniowa", finansowany lub dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest odciążenie rodziców i opiekunów w codziennej opiece nad osobą niepełnosprawną. Dzięki takiemu wsparciu osoby na co dzień zaangażowane w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Udział w Programie dla uczestników jest bezpłatny.

Środki Funduszu Solidarnościowego otrzymane na realizację Programu w roku 2022:

dofinansowanie: 1 907 604 zł

całkowita, planowana wartość realizacji: 1 907 604 zł

Środki Funduszu Solidarnościowego otrzymane na realizację Programu w roku 2021:

dofinansowanie: 994 704 zł

całkowita, planowana wartość realizacji: 994 704 zł

Dofinansowanie realizacji Programu ze środków Funduszu Solidarnościowego w 2020 roku:

dofinansowanie: 95 360 zł

całkowita, planowana wartość realizacji:118 020 zł