górne tło

PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Miejska Kraków, w imieniu której działa Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia realizuje poniższe Programy finansowane lub dofinansowane ze środków budżetu Państwa:

1. Program "Opieka wytchnieniowa" - resortowy program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowany z Funduszu Solidarnościowego

cel: czasowe odciążenie rodziców/opiekunów w sprawowaniu opieki nad osobą z niepełnosprawnością.

2. Moduł II programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością"  finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

cel: wsparcie obywateli Ukrainy z niepełnosprawnościami, którzy przybyli do Polski w związku z  konfliktem zbrojnym w ich kraju.

Inne Programy finansowane ze środków budżetu państwa realizowane przez MOPS w Krakowie