górne tło

Krakowski Informator dla Osób z Niepełnosprawnościami

Krakowski Informator dla Osób z Niepełnosprawnościami jest źródłem aktualnych i praktycznych informacji, które mogą przydać się osobom z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu w Gminie Miejskiej Kraków.

Dla kogo

Krakowski Informator dla Osób z Niepełnosprawnościami przeznaczony jest głównie do osób z niepełnosprawnościami mieszkających w Gminie Miejskiej Kraków, ale także dla członków ich rodzin, opiekunów oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Jakie informacje

Publikacja zawiera szereg danych i wskazówek, które mają na celu ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami codziennego funkcjonowania, korzystanie z przysługujących im uprawnień czy załatwianie spraw urzędowych. Znajdują się w niej najważniejsze informacje dotyczące:

Publikacja z tradycją

Krakowski Informator dla Osób Niepełnosprawnych został opublikowany po raz pierwszy w 2007 roku przez Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych, przy współudziale organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Informator był pierwszym, wydawanym przez Urząd Miasta Krakowa, kompleksowym zestawieniem informacji skierowanych do niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa i ich opiekunów. Obecnie Informator (z odświeżonym tytułem) jest wydawany przez Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Informator jest regularnie aktualizowany i uzupełniany. W kolejnych edycjach znajdują odbicie nowelizacje obowiązujących przepisów oraz zmiany danych teleadresowych instytucji i organizacji. Obecnie jest dostępne jego trzynaste wydanie Informatora.

Aktualne wydanie w wersji cyfrowej

Krakowski Informator dla Osób z Niepełnosprawnościami