górne tło

Nowa Huta bez barier - Informator

Nowa Huta bez barier - Informator


Informator o dostępności obiektów użyteczności publicznej Krakowa Nowej Huty dla osób niepełnosprawnych został opracowany i wydany przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych w partnerstwie z Parytetowym Związkiem Socjalnym Turyngii w ramach działań podejmowanych w projekcie Dzielnicowe Centrum Kompetencyjne dla Osób Niepełnosprawnych w Nowej Hucie.
Ufamy, że dzięki  Informatorowi miasto stanie się jeszcze bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, do których Informator jest przede wszystkim skierowany. Mamy także nadzieję, że  będzie on źródłem informacji do podejmowania kolejnych rozwiązań, służących znoszeniu barier.

Nowa Huta bez barier

dolne t�o