górne tło

procedury zewnętrzne

Procedury zewnętrzne, dotyczące form pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych:

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - SZ-1

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności - SZ-2

Uzyskanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień – SZ-3

Uzyskanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności - SZ-4

Uzyskanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność - SZ-5

Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się - SZ-6

Wydawanie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem- SZ-7

Zasiłek pielęgnacyjny - SO-18

Świadczenie pielęgnacyjne - SO-19