górne tło

STYPENDIA SPORTOWE MIASTA KRAKOWA – FINANSOWE WSPARCIE DLA NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW MIASTA KRAKOWA

Co roku grupa sportowców – zawodników krakowskich klubów sportowych za swoje osiągnięcia w rywalizacji sportowej otrzymuje stypendia sportowe Miasta Krakowa. W ten sposób Miasto dodatkowo stara się pomóc uzdolnionym zawodnikom w jeszcze lepszym przygotowaniu procesu treningowego i udziału w planowanych startach.

By promować rozwój sportowych talentów, Miasto przyznaje stypendia corocznie od 2002 roku. Wniosek o stypendium dla zawodnika składa klub sportowy, którego siedzibą jest Miasto Kraków. Na finansowe wsparcie mogą liczyć zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

W 2018 roku Miasto Kraków przeznaczyło na stypendia sportowe kwotę 261 400,00 zł, a z tego wsparcia skorzystało 66 utalentowanych sportowców.

Należy podkreślić fakt, że na przestrzeni okresu od kiedy przyznawane są stypendia sportowe Miasta Krakowa, stypendystami byli m.in. Agnieszka Radwańska, Urszula Radwańska, Radosław Zawrotniak, Grzegorz Sudoł, Katarzyna Kłys, Marcin Pochwała, Piotr Szczepański oraz Maria Springwald.

Informacje dotyczące procedury przyznawania stypendiów, regulamin oraz wniosek dostępne są tutaj.

 

dolne t�o