górne tło

Współpraca ze środowiskiem akademickim

Miasto Kraków chcąc stale rozwijać swoją ofertę sportową przystąpiło do współpracy ze środowiskiem akademickim. Ideą współpracy jest wzajemne wspieranie swoich działań zmierzających do powszechnego rozwoju społeczeństwa lokalnego poprzez zachowanie sprawności fizycznej i zdrowia, zagospodarowanie czasu wolnego, szczególnie dzieci i młodzieży oraz wzrost roli Krakowa jako miejsca aktywnego wypoczynku i ważnego polskiego ośrodka sportu. 

 

 

 

   

W dniu 8 września 2009 roku zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego a Akademią Wychowania Fizycznego im B. Czecha w Krakowie, reprezentowaną przez Rektora Uczelni Andrzeja Klimka.

Treść porozumienia z AWF Kraków

logo Politechnika Krakowska

W dniu 1 grudnia 2010 roku zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego a Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki, reprezentowaną przez Rektora Uczelni Kazimierza Furtaka

Treść porozumienia z Politechniką Krakowską

 

ue kraków logo 

Współpraca Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa z Uniwersytetem Ekonomicznym prowadzona jest w ramach projektu CITISPYCE. Jest to wielkowymiarowy projekt, w którym biorą udział przedstawiciele nauki z zakresu ekonomii, antropologii oraz politologii. Przedmiotem zainteresowania zespołów badawczych jest m.in. aktywność obywatelska, edukacja, a także kultura fizyczna w jej części zdrowotnej. Jest to projekt międzynarodowy w którym uczestniczą zarówno władze samorządowe jak i uniwersytety z dziesięciu europejskich miast. Obok Krakowa są to Ateny, Barcelona, Birmingham, Brno, Hamburg, Malmoe, Rotterdam, Sofia i Wenecja. Szczegółowe relacje z bieżących działań w tym zakresie można znaleźć w zakładce na naszej stronie.

 

IV Gala Małopolskiego Sportu Akademickiego

dolne t�o