górne tło

Dziedzictwo kulturowe Krakowa – zapraszamy do studiowania

Jeśli interesuje cię wszystko co jest związane z Krakowem, jego historią i dziedzictwem ta propozycja jest właśnie dla Ciebie! Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na studia podyplomowe „Dziedzictwo Kulturowe Krakowa" w roku akademickim 2013/2014. Termin składania dokumentów upłynie 30 września br.

Studia „Dziedzictwo Kulturowe Krakowa" mają charakter doskonalący i interdyscyplinarny. Ich celem jest umożliwienie słuchaczom kompleksowego poznania Krakowa z perspektywy różnych dziedzin nauki. Studia są dwusemetralne, składają się z 12 bloków tematycznych po 15 godz. oraz konsultacji dyplomowych.

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z tytułem licencjata lub magistra, którzy ukończyli dowolny kierunek studiów. W szczególności oferta jest kierowana do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o dawnym i współczesnym Krakowie, nauczycieli, przewodników turystycznych, muzealników, bibliotekarzy, a także pracowników instytucji kulturalnych i urzędników administracji samorządowej.

Zajęcia, w ujęciu chronologicznym, zaprezentują prehistorię Krakowa, najważniejsze procesy dziejowe miasta oraz wybitne postacie z nim związane. Wykłady przybliżą najważniejsze zagadnienia z zakresu szeroko pojętej kultury duchowej i materialnej Krakowa – architektury, literatury, nauki i sztuki. Przedstawione zostaną kwestie związane z ustrojem, prawem i samorządem Krakowa, a także rozwojem przestrzennym i urbanistycznym miasta ze szczególnym uwzględnieniem dziejów dawnych jednostek terytorialnych współtworzących dzisiejszy Kraków (m.in. Kazimierza, Kleparza i Podgórza). W programie studiów znajdują się bloki tematyczne prezentujące ludność i społeczeństwo Krakowa oraz gospodarkę miasta na przestrzeni dziejów, a także obyczaje i obyczajowość w Krakowie.

Zajęcia będą się odbywać na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w zabytkowych wnętrzach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Wykłady zostaną poprowadzone przez kadrę znanych specjalistów, m.in. z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Muzeum Archeologicznego. Wśród wykładowców znajdują się: prof. Franciszek Ziejka. prof. Krzysztof Zamorski, prof. Andrzej Banach, prof. Marek Walczak oraz dyr. Michał Niezabitowski.

Jednostką prowadzącą studia jest Instytut Historii UJ. Pierwsze wykłady odbędą się w październiku 2013 r. Zajęcia będą odbywać się w soboty w godz. 9:00-18:00. Opłata za studia wynosi 2200 zł. Termin składania dokumentów minie 30 września br. Szczegółowe informacje można uzyskać w Instytucie Historii UJ, ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków, tel. 12 663-12-42, 12 663-12-43; e-mail: renata@historia.uj.edu.pl; www.historia.uj.edu.pl.