górne tło

Sport przeciw wykluczeniom

Przejdź do:

OPIS PROGRAMU >>>

HARMONOGRAM >>> 

REGULAMIN >>>

AKTUALNOŚCI >>>

ARCHIWUM >>>

Program „Sport przeciw wykluczeniom” jest realizowany w celu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży poprzez profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną oraz zajęcia sportowe.

 Głównymi celami i zadaniami programu są:

Realizacja założonych celów programu realizowana jest w ramach pięciu głównych bloków tematycznych:Krakowski Klub OYAMA

Zajęcia śródroczne odbywają się w godzinach popołudniowych, 4-5 razy w tygodniu tak, aby nie kolidowały z harmonogramem zajęć lekcyjnych. W okresie wakacji letnich, odbywać się będą w czasie dwóch 14 dniowych obozów rekreacyjno – szkoleniowych nad morzem.

Spotkania prowadzą trenerzy i instruktorzy Krakowskiego Klubu OYAMA, zrzeszeni w OYAMA Polskiej Federacji Karate oraz wysoko wykwalifikowani specjaliści, wykonawcy – koordynatorzy tematyczni programu: funkcjonariusz Wydziału Prewencji Kryminalnej, Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, trener Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Praw Dziecka UNICEF.

 

AKTUALNOŚCI:

  1. Szczegółowy zakres realizacji Programu
  2. Rozpoczęły się zajęcia w ramach Programu "Sport przeciw wykluczeniom" w roku 2019.
  3. 16.03.2019 r. odbył się Finał XVIII Krakowskiej Olimpiady Oyama Karate Dzieci, realizowany w ramach programu "Sport Przeciw Wykluczeniom"             http://www.oyama-krakow.pl/
  4. UWAGA! Decyzją dyrekcji Zespołu Szkół Sportowych nr 91 na os. Handlowym 4 wszystkie zajęcia pozalekcyjne zostały odwołane do końca kwietnia br. W związku z powyższym, treningi w ramach programu Sport Przeciw Wykluczeniom zostały przeniesione do pobliskich szkół:                                                    Sala gimnastyczna SP nr 88, os. Szklane Domy 2                                                                                                                                                  Sala gimnastyczna Gimnazjum nr 39, os. Oświecenia 30                                                                                                                                     Sala gimnastyczna SP nr 129, os. Na Wzgórzach 13a                  

Miejsca w których odbywają się zajęcia w ramach programu "Sport przeciw wykluczeniom"

Więcej informacji o programie „Sport przeciw wykluczeniom

dolne t�o