górne tło

Sport przeciw wykluczeniom

Przejdź do:

OPIS PROGRAMU >>>

HARMONOGRAM >>>

REGULAMIN >>>

Program „Sport przeciw wykluczeniom” jest realizowany w celu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży poprzez profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną oraz zajęcia sportowe.

 Głównymi celami i zadaniami programu są:

Realizacja założonych celów programu realizowana jest w ramach pięciu głównych bloków tematycznych:Krakowski Klub OYAMA

Zajęcia śródroczne odbywają się w godzinach popołudniowych, 4-5 razy w tygodniu tak, aby nie kolidowały z harmonogramem zajęć lekcyjnych. W okresie wakacji letnich, odbywać się będą w czasie 14 dniowego obozu rekreacyjno – szkoleniowego nad morzem.

Spotkania prowadzą trenerzy i instruktorzy Krakowskiego Klubu OYAMA, zrzeszeni w OYAMA Polskiej Federacji Karate oraz wysoko wykwalifikowani specjaliści, wykonawcy – koordynatorzy tematyczni programu: funkcjonariusz Wydziału Prewencji Kryminalnej, Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, trener Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Praw Dziecka UNICEF.

UWAGA: W okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień) zajęcia w ramach programu "Sport przeciw wykluczeniom" odbywają się w formie obozów szkoleniowych.

Miejsca w których odbywają się zajęcia w ramach programu "Sport przeciw wykluczeniom"

Więcej informacji o programie „Sport przeciw wykluczeniom

dolne t�o