górne tło

Tablica ku czci Józefa Dietla

W Podbużu na Ukrainie, w miejscowości, w której urodził się Józef Dietl odsłonięto w niedzielę (13 października) tablicę upamiętniającą 210. rocznice urodzin jednego z największych prezydentów Krakowa.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz, konsul RP we Lwowie, przedstawiciele Uniwersytetu Lwowskiego, a także kilkuset mieszkańców Podbuża. Uroczystość miała charakter ekumeniczny, tablice – ufundowaną przez krakowską Fundacje Aktywnych Obywateli imienia Józefa Dietla – poświęcili: ksiądz parafii rzymskokatolickiej w Boleslawiu, a także kapłani cerkwi prawosławnej.

Po odśpiewaniu hymnów Ukrainy i Polski przedstawiciele Fundacji wręczyli władzom Podbuża „Poczet Sołtysów, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miasta Krakowa 1228 – 2010" z osobistą dedykacją Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Księga trafi do biblioteki w Podbużu.

Przypomnijmy, że Józef Dietl urodził się 24 stycznia 1804 r. w Podbużu był m.in. lekarzem, profesorem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezydentem Krakowa (w latach 1866-1874). Jako prezydent podwoił dochody miasta, doprowadził do utworzenia straży ogniowej oraz uporządkowania Plant i przestrzeni miejskiej, przygotował plan odbudowy Sukiennic i utworzenia w nich Muzeum Narodowego. Zainicjował oczyszczenie koryta Starej Wisły oraz budowę wodociągów miejskich, zaangażował się w działania zmierzające do poprawy warunków sanitarnych w mieście. Popierał szkolnictwo ludowe. Działał na rzecz rozwoju rzemiosła i przedsiębiorczości. Zmarł w 1878 r. w Krakowie. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim.