górne tło

Nowe stawki za wodę i ścieki

Radni przyjęli nową taryfy za wodę i ścieki. W przyszłym roku zapłacimy o 5,8 proc. więcej. Nowa taryfa jest zgodna z aktualnym „Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011 - 2020", przyjętym uchwałą Rady Miasta Krakowa.

 Została ona skalkulowana przy założeniu zapewnienia wszystkim odbiorcom wysokiej jakości usług świadczonych przez MPWiK SA tj. ciągłą dostawę wody o jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej oraz ciągłe odprowadzanie i skuteczne oczyszczanie wszystkich ścieków.

Od nowego roku łączna taryfa za wodę i ścieki ma wzrosnąć o 52 grosze za 1 m³. Obecnie stawka wynosi 9,03 zł. Co to oznacza dla krakowian? Przy założeniu, że średnie zużycie wody wynosi miesięcznie 3,79 m³, jedna osoba zapłaci za wodę i ścieki niecałe 1,97 złote. W przypadku czteroosobowego gospodarstwa domowego wzrost opłaty wyniesie więc 7,88 złotych miesięcznie. Warto wiedzieć, że aktualnie cena za wodę i ścieki w Krakowie należy do niższych w kraju. Tak też pozostanie po korekcie stawek.

Pieniądze z podwyżki taryfy za wodę i ścieki będą przeznaczone na inwestycje realizowane. Wśród projektów MPWiK jest m.in. program rozwoju sieci osiedlowych, którego łączny koszt w latach 2014-2016 szacowany jest na 66,5 mln zł. Krakowskie wodociągi realizują też dwa duże przedsięwzięcia dofinansowane z Unii Europejskiej. Chodzi o program gospodarki wodno-ściekowej etap II i III o łącznym budżecie niemal 150 mln zł.

Warto wiedzieć, że obecna sieć wodociągowa w naszym mieście liczy 2077 km. To tyle, ile odległość między Krakowem a Madrytem. Pozwala to na zapewnienie dostępności wody miejskiej dla 99,6 proc. mieszkańców. Sieć kanalizacyjna jest nieco krótsza. Jej długość to 1704 km (tyle kilometrów łączy Kraków z Kretą). Dzięki temu do kanalizacji ma dostęp 99,2 proc. mieszkańców.