górne tło

Kandydaci do Nagrody im. Dietla poszukiwani

Do 7 lutego br. można zgłaszać kandydatów do Nagrody im. Józefa Dietla przyznawanej osobom działajacym na terenie województwa małopolskiego za wybitne osiągnięcia i pracę na rzecz społeczności lokalnej, samorządu terytorialnego i rozwoju regionalnego.

Nagrodę już po raz siódmy przyzna Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla. Nagroda oraz dyplomy honorowe zostaną wręczone 19 marca br. w Dniu św. Józefa patrona Krakowa i Prezydenta Dietla.

Nagroda im. Józefa Dietla jest przyznawana osobom fizycznym prowadzącym swoje działania na terenie województwa małopolskiego za wybitne osiągnięcia i pracę na rzecz społeczności lokalnej, samorządu terytorialnego i rozwoju regionalnego. Osoby prawne i jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mogą zostać wyróżnione Dyplomem Honorowym Nagrody.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne i prawne z Małopolski. Przyzna ją specjalnie wyłoniona Kapituła. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.ks.org.pl.

dolne t�o