górne tło

Funkcjonowanie ogródków gastronomicznych

Odległość ogródka od elewacji budynku wyznacza linia brukowana w nawierzchni chodnika wokół Rynku Głównego, a odległość od jezdni w Rynku Głównym nie może być mniejsza niż 0,5m, przy zapewnieniu dojścia do budynku na szerokości portalu bramy wjazdowej. Ogródek musi posiadać ogrodzenie od strony jezdni.

Organizacja ogródka jest możliwa przy:

  1. zachowaniu min. 1,5m wolnej przestrzeni chodnika umożliwiającej swobodne poruszanie się pieszych,
  2. zachowaniu wolnej przestrzeni skrajni drogowej min. 0,5 m zgodnie z przepisami odrębnymi,
  3. zachowaniu dojścia lub dojazdu do budynków na szerokości bramy wejściowej lub wjazdowej,
  4. utrzymaniu wszystkich elementów wyposażenia ogródka położonych najbliżej dojścia lub wjazdu do bramy – w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od światła bramy,
  5. ogrodzeniu ogródków ze wszystkich stron, z uwzględnieniem niezbędnych wejść i wyjść – w przypadku, gdy szerokość ogródka jest większa niż 1m.
dolne t�o