górne tło

Park Kulturowy na skróty

Urok zabytkowego centrum Krakowa to nie tylko prezentujące rozmaite style architektoniczne budynki czy pamiętające najdawniejsze dzieje miasta ulice i place. Ważne są wszystkie elementy znajdujące się w tej przestrzeni. Z tego powodu na obszarze parku kulturowego mają obowiązywać zakazy i ograniczenia dotyczące zarówno umieszczania nośników reklamowych i nośników informacji wizualnej (znaków, szyldów, tablic itp.), jak i działalności usługowej, prowadzenia robót budowlanych oraz składowania i magazynowania odpadów.

Po wejściu w życie uchwały na elewacjach budynków znajdujących się na terenie uznanym za park kulturowy nie będzie można m.in.

 

Wejście w życie uchwały o parku kulturowym spowoduje również, że z bram, przejść i przejazdów do budynków na terenie Starego Miasta znikną prowizoryczne stragany i stoiska handlowe.

dolne t�o