górne tło

Dziennikarze z TV Kraków filmują Lipsk

Troje dziennikarzy krakowskiej stacji telewizyjnej gościło w Lipsku od 30 sierpnia do 3 września 2011 r. by udokumentować wspólne projekty obu miast, a także przyjrzeć się z bliska innowacyjnym rozwiązaniom uniwersalnych problemów komunalnych.

Dziennikarzom Telewizji Kraków (Beata Woroniecka, Włodzimierz Czwartosz, Andrzej Jaśkowski) towarzyszył Jan-Philipp Sommer, attaché do spraw prasy i kultury w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie.

Nadburmistrz Lipska Burkhard Jung w udzielonym dziennikarzom wywiadzie skupił się na kwestiach współpracy partnerskiej obu miast, zapoczątkowanej już w 1973 r. i odnowionej w nowych realiach ustrojowych w 1995 r. Z kolei Burmistrz Lipska ds. Gospodarki Uwe Albrecht udzielił informacji na temat wielu nowych inwestycji ulokowanych w Lipsku.

Po wizycie w Muzeum Historii Miasta Lipska, które prowadzi współpracę z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa polscy goście odwiedzili dawną przędzalnię bawełny, obecnie centrum wszechstronnej działalności artystycznej.

Oba miasta współpracują w ramach programu „Second Chance”, stworzonego na rzecz transformacji nieużywanych przestrzeni przemysłowych w miejsca działalności twórczej i kulturalnej.

Program pobytu uwzględnił ponadto rozmowy w Instytucie Polskim w Lipsku, w Muzeum Sztuki Stosowanej „Grassi Museum”, w lipskim przedsiębiorstwie marketingu turystycznego miasta „Leipzig Tourismus und Marketing GmbH” i w słynnym lipskim Gewandhausie, który jest jedną z najważniejszych instytucji muzycznych w Niemczech. Nie zabrakło również spotkania z pastorem Friedrichem Magiriusem, od 2005 r. Honorowym Obywatelem Miasta Krakowa.

W celu zapoznania się z lipskimi rozwiązaniami w zakresie problemów komunalnych ekipa odwiedziła Centralne Składowisko Odpadów Cröbern oraz Centrum Zbiórki Odpadów Wielkogabarytowych i Szkodliwych w Przedsiębiorstwie Oczyszczania Miasta, Lipskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oraz lipskie zakłady BMW. Goście z Krakowa sfilmowali ciekawą akcję rowerową: w ramach programu „Nasze miasto jeździ na rowerze” oraz ogólnoniemieckiego konkursu Sojuszu Klimatycznego „zbierano” ekologiczne kilometry podczas jazdy na rowerze. W akcji mieszkańców Lipska uczestniczył osobiście Heiko Rosenthal, Burmistrz Lipska ds. Ochrony Środowiska, Porządku i Sportu.

Pobyt ekipy telewizyjnej z Krakowa zorganizował Referat Komunikacji Społecznej i Referat Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lipska przy wsparciu ze strony „Leipzig Tourismus und Marketing GmbH”.

dolne t�o