górne tło

Krakowska Akademia Siatkarska

Przejdź do:

OPISU PROGRAMU >>>

HARMONOGRAM >>>

Program „Krakowska Akademia Siatkarska" to miejski program popularyzujący siatkówkę wśród młodych krakowian. Program zainicjował Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa w 2013 roku. Program realizowany jest we współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Małopolskim Związkiem Piłki Siatkowej.

Głównym celem „Krakowskiej Akademii Siatkarskiej” jest upowszechnianie siatkówki wśród dzieci i młodzieży. Program daje jego adeptom możliwość treningu z doświadczonymi i wykwalifikowanymi instruktorami oraz trenerami piłki siatkowej. Realizowany jest na terenie placówek edukacyjnych, gdzie wcześniej nie prowadzono specjalistycznych zajęć z siatkówki (klasy sportowe, kluby sportowe, zajęcia z siatkówki organizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze). Program daje możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego po lekcjach oraz w weekendy. Zajęcia będą odbywały się w określonych przez trenerów grupach. Najbardziej utalentowani uczestnicy zasilą szeregi krakowskich klubów sportowych, w których doskonalić będą swoje umiejętności. Istotą „Krakowskiej Akademii Siatkarskiej” jest prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży w wymiarze pozalekcyjnym. Charakter zajęć dostosowany jest do wieku i umiejętności uczestników programu.

 

UWAGA: Ze względu na brak stałego planu lekcji w szkołach, w których realizowany jest program Krakowska Akademia Siatkówki, na chwilę obecną harmonogram może ulec zmianie.

dolne t�o