Komunikat archiwalny

Krakowskie wodociągi z unijnym dofinansowaniem

28 marca w Warszawie podpisana została przez prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierza Kujdę oraz przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie Piotra Ziętarę i Pawła Senderka umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V”.

Krakowskie wodociągi z unijnym dofinansowaniem
Fot. wodociagi.krakow.pl

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi ok. 170 mln zł brutto, przy czym dofinansowanie udzielone na realizację wspomnianego przedsięwzięcia wynosi ok. 84,5 mln zł. Wkład własny MPWiK SA w Krakowie to ok. 85,5 mln zł.

Projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V” obejmuje realizację 27 kontraktów związanych z budową oraz modernizacją infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. W ramach inwestycji powstanie ponad 6 kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej oraz 3,5 km sieci wodociągowej. Zaplanowane modernizacje, remonty i przebudowy obejmą łącznie ok. 30 km sieci.

Budowa całkiem nowych odcinków kanalizacji sanitarnej pozwoli na przyłączenie do systemu kanalizacyjnego miasta budynków położonych na obszarach peryferyjnych Gminy Miejskiej Kraków. Renowacja już istniejących przewodów kanalizacyjnych poprawi ich sprawność i znacząco wpłynie na ochronę środowiska naturalnego.

W ramach zamierzenia pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V”, przewidziano również zakup sprzętu specjalistycznego, niezbędnego do utrzymania należytego stanu technicznego infrastruktury kanalizacyjnej oraz wdrożenie inteligentnego systemu do nadzorowania funkcjonowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Zaplanowano także dalsze prace związane z unowocześnianiem Zakładu Oczyszczalnia Ścieków „Płaszów” - powstanie nowy piaskownik oraz dodatkowy węzeł przeróbki osadów. Inwestycja ta zaowocuje maksymalizacją produkcji biogazu i poprawą procesu oczyszczania ścieków. Rozpoczęcie zadań określonych w projekcie planowane jest na połowę bieżącego roku.  

Wodociągi Miasta Krakowa, dzięki skutecznemu aplikowaniu o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zrealizowały wielomilionowe inwestycje, mające bezpośredni wpływ na podniesienie komfortu życia mieszkańców miasta oraz jakość środowiska naturalnego.

Od 2005 roku wykonano cztery etapy przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie” na łączną kwotę 349 milionów złotych netto, z czego prawie 172 miliony złotych stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych, a 177 milionów złotych wyniósł wkład własny MPWiK SA w Krakowie.

W latach 2003-2010 w ramach Projektu pn.„Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie” korzystając z unijnego dofinansowania, przeprowadzono rozbudowę i modernizację oczyszczalni, rekultywację 18 hektarów lagun osadowych oraz budowę Kolektora Dolnej Terasy Wisły, która umożliwiła połączenie dwóch systemów kanalizacyjnych Krakowa i Nowej Huty. Należy podkreślić, że w ramach tego zadania inwestycyjnego spółka całkowicie rozwiązała problem zagospodarowania osadów ściekowych – powstała nowoczesna instalacja do ich termicznej utylizacji. Całkowity koszt projektu to 431 miliony złotych netto, a kwota dofinansowania wyniosła 226 milionów złotych.

Łączna wartość inwestycji z unijnym dofinansowaniem zrealizowanych dotychczas przez Wodociąg Miasta Krakowa to ok. 781 milionów złotych netto.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także