Komunikat archiwalny

Nie dawaj pieniędzy na ulicy

Zanim podarujesz pieniądze osobie proszącej o to na ulicy zastanów się, czy naprawdę pomagasz. Specjaliści zajmujący się problemem żebractwa ostrzegają: to pieniądze, które krzywdzą. W okresie letnim, w środkach komunikacji miejskiej, na stronie www.krakow.pl oraz portalach społecznościowych Kraków prowadzi akcję edukacyjno – informacyjną pod hasłem „Nie dawaj pieniędzy na ulicy. Pomagaj naprawdę".

Nie dawaj pieniędzy na ulicy
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Głównym celem akcji jest dotarcie z przesłaniem do tych, którzy dają pieniądze. W dużym stopniu to od nich zależy przecież czy żebrzące osoby będą miały po co wychodzić na ulicę. Akcji będzie towarzyszył spot, emitowany od 12 czerwca na nośnikach LCD w tramwajach i autobusach.

Od 12 czerwca do 30 czerwca na stronach Miejskiej Platformy Internetowej Magiczny Kraków prowadzona będzie sonda dotycząca żebractwa. Na pytanie Czy dajesz pieniądze osobom żebrzącym na ulicy? Internauci będą mieli do wyboru odpowiedzi:

a)    Nie, wspieram potrzebujących biorąc udział w akcjach charytatywnych lub przekazując datki na rzecz organizacji pomocowych.

b)    Nie, uważam, że żebrzące na ulicy osoby zwykle wykorzystują pieniądze w niewłaściwy sposób.

c)    Tak, ponieważ zazwyczaj żebrzące osoby są bardzo natarczywe.

d)    Tak, uważam, że  w ten sposób mogę im pomóc.

 

Walkę z żebractwem utrudnia fakt, że nie stanowi ono wykroczenia, dopóki nie jest natarczywe. Wtedy strażnicy miejscy mają prawo do podejmowania interwencji. W ubiegłym roku Straż Miejska wystawiła 109 mandatów karnych na łączną kwotę 10 336 zł, pouczyła 533 osoby  i skierowała 26 wniosków o ukaranie do sądu. Do końca maja tego roku funkcjonariusze wystawili 60 mandatów na łączną kwotę 5 075 zł, pouczyli 213 osób, a w 38 przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu. Straż Miejska podejmuje około 700 interwencji rocznie wobec osób żebrzących.

Urząd Miasta Krakowa zachęca do przekazywania pieniędzy na rzecz potrzebujących na konto organizacji pozarządowych. Pełna lista organizacji znajduje się pod adresem: www.krakow.pl/ngo.

W pomoc osobom żebrzącym zaangażowany jest MOPS. Pracownicy socjalni wraz ze streetworkerami reagują na każde zgłoszenie, starając się rozeznać sytuację i zaproponować pomoc osobie żebrzącej. W zimie streetworkerzy prowadzą także spotkania na uczelniach, w szkołach i parafiach, podczas których przedstawiają informacje na temat żebractwa oraz mądrego pomagania. Od października 2013 do maja 2014  przeprowadzono 12 prelekcji, w których wzięło udział około 400 osób.

- Kto żebrze na ulicach Krakowa? - Prawie w 100 procentach nie są to osoby bezdomne. To kilkadziesiąt osób, z czego 30 proc. to kobiety. Nie u wszystkich udało się nam ustalić tożsamość, ale u blisko 40 procent potwierdziliśmy uprawnienia do emerytury i innych świadczeń, którymi jednak nie byli zainteresowani. Na ulicy mogą zarobić znacznie więcej i bez wysiłku. Najczęściej można spotkać ich w obrębie Starego Miasta i dworca, gdzie przewija się najwięcej ludzi.

- Jakie kwoty udaje się  zebrać? - Nie mamy takich danych. Jeśli jednak założymy, że koło takiego żebraka przejdzie na godzinę około 100 osób, co dziesiąta rzuci tylko złotówkę, to po ośmiu godzinach  w skali miesiąca wychodzi  2400 zł  - zapraszamy do przeczytania całego wywiadu z Łukaszem Filkiem, streetworkerem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie na www.krakow.pl.

Dodajmy, że Miasto Kraków prowadzi też działania na rzecz zwalczania dziecięcego żebractwa. Pod hasłem „Dając pieniądze odbierasz dzieciństwo” rozpoczęła się kolejna edycja kampanii edukacyjno – informacyjnej zainicjowanej w 2007 r. przez ks. Andrzeja Augustyńskiego, obecnie Społecznego Doradcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży. 130 plakatów w języku polskim i angielskim, informujących turystów oraz mieszkańców o konsekwencjach przekazywania żebrzącym dzieciom pieniędzy, od lipca zawiśnie w okolicach Rynku Głównego. Plakaty nakłaniają: „Pomóż nie żebrać" i są czytelnym komunikatem dla turystów, że zaprzestanie dawania pieniędzy dzieciom spowoduje, że nie będą się zajmowały żebractwem. Również od maja do końca września na nośnikach LCD w BUS TV 50 razy w ciągu dnia emitowany jest spot w ramach kampanii „Dając pieniądze odbierasz dzieciństwo

POBIERZ PLAKAT [PDF]

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Zobacz także