Komunikat archiwalny

Analizatory spalin dla policji

Będzie więcej kontroli samochodów pod kątem jakości spalin. W tym celu, 14 kwietnia Miasto przekazało Komendzie Miejskiej Policji trzy specjalistyczne urządzenia, które będą wykorzystywane do sprawdzania, czy pojazdy poruszające się po Krakowie spełniają normy.

Analizatory spalin dla policji
Fot. P. Krawczyk/krakow.pl

- Krakowski smog powodują nie tylko domowe piece na węgiel. Znaczny wpływ na zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście ma również ruch samochodowy. Dlatego zależy nam, aby pojazdy poruszające się po Krakowie były częściej kontrolowane pod kątem norm spalin – mówił Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, który 14 kwietnia przekazał miejskiej policji specjalne zestawy do kontroli samochodów.

Chodzi o trzy wieloskładnikowe analizatory spalin silników o zapłonie iskrowym (benzynowych) typu KANE AUTO 4-1. Urządzenia zostały zakupione przez Miasto za kwotę prawie 36 tys. zł i przekazane Policji. – Zdajemy sobie sprawę, jakim problemem w Krakowie jest stan powietrza. Dzięki tym urządzeniem będziemy mogli z jeszcze większą intensywnością prowadzić kontrole pojazdów – mówił z kolei Janusz Barcik, Komendant Policji Miejskiej w Krakowie. Analizatory będą wykorzystywane zarówno w ramach czynności kontrolnych w ruchu drogowym. Policjanci będą też używać nowego sprzętu podczas cyklicznych organizowanych przez Miasto wydarzeń proekologicznych, np. Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Warto wiedzieć, że już wcześniej Urząd Miasta Krakowa podjął szereg działań w celu ograniczenia emisji komunikacyjnej. Stacje kontroli pojazdów zostały zobowiązane do wpisywania wyniku badania emisji spalin na zaświadczeniu potwierdzającym przeprowadzenie okresowego badania technicznego. Zobligowano diagnostów do bezwzględnego wydawania negatywnych wyników badania okresowego w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm.

Już wcześniej podjęto też współpracę z policją, dzięki czemu kontrolowane są m.in. pojazdy opuszczające stacje diagnostyczne po przeprowadzonym przeglądzie okresowym. Urząd Miasta współpracuje też z Inspekcją Transportu Drogowego w Krakowie, która włączy się w mierzenie zanieczyszczeń komunikacyjnych, szczególnie w okolicach placów targowych. Szczególna uwagę będą zwracać na busy kursujące po Krakowie.

Warto wiedzieć, że zgodnie z Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, emisje komunikacyjne w Krakowie mają ok. 17 proc. udział w zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym PM10 i ok. 52 proc. udział w zanieczyszczeniu powietrza dwutlenkiem azotu. Dlatego Miasto czeka na zapowiadane przez rząd zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska, które pozwolą na wytyczanie stref bez emisji komunikacyjnej.

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także