Komunikat archiwalny

Spotkanie profesjonalistów pracujących z osobami niesłyszącymi

Przedstawiciele prestiżowej Europejskiej Sieci Profesjonalistów Pracujących z Osobami Niesłyszącymi HIPEN przyjechali do Krakowa by wziąć udział w spotkaniach organizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka przy ul. Grochowej 19. Spotkania potrwają do piątku (16 listopada).

Spotkanie profesjonalistów pracujących z osobami niesłyszącymi
Fot. Magiczny Kraków

HIPEN - Europejska Sieć Profesjonalistów Pracujących z Osobami Niesłyszącymi (The European Network for Professionals working with People with Hearing Impairments) została założona w 2007 r. przez pięć organizacji. Obecnie do sieci należy 12 instytucji z 8 krajów: Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Norwegii, Słowacji, Rumunii, Węgier i Polski. Jedyny polski reprezentant w tym międzynarodowym gremium - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie, aktywnie uczestniczący w pracach sieci od 2010 r.

Celem działalności HIPEN jest przede wszystkim rozwój i promocja dobrych praktyk i aktywności mających na celu poprawę sytuacji osób niesłyszących na różnorakich polach: edukacji, rehabilitacji, zatrudnienia, oraz wsparcia zawodowego czy socjalnego. HIPEN to również forum wymiany specjalistycznych informacji i zawodowych doświadczeń pomiędzy członkami sieci. Umożliwiają to m.in. regularne spotkania odbywające się co pół roku, podczas których przedstawiciele należących do niej organizacji omawiają rezultaty dotychczasowych projektów oraz planują następne działania. Spotkania HIPEN odbywają się za każdym razem w innym kraju członkowskim, co daje możliwość poznania realiów pracy z niesłyszącymi w danym miejscu.

Podczas obrad, których gospodarzem jest krakowska szkoła, dyskutują m.in. o implantach ślimakowych w edukacji niesłyszących. Omawiane są także obecnie realizowane projekty, np.: TEDS (Teaching English to Deaf Students) – nauczanie języka angielskiego niesłyszących oraz te, które mają być wkrótce rozpoczęte: Junior HIPEN - trzecia edycja międzynarodowych wymian uczniów niesłyszących.

Rezultaty obrad i propozycje konkretnych projektów, zostaną opublikowane na stronie internetowej SOSWdN –  www.soswgrochowa.pl.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka powstał w 1950 r. Od ponad sześćdziesięciu lat kształci młodzież niesłyszącą i słabosłyszącą w wieku 16-24 lat pochodzącą z różnych rejonów kraju. Uczniowie mogą wybierać spośród wielu kierunków kształcenia ogólnego lub zawodowego w kilku typach szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, szkoła zawodowa, szkoła policealna). Ośrodek posiada internat.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA FIEDOROWICZ-RAZMUS
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA