Komunikat archiwalny

Nowy oddział w Domu Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej zyskał nowy oddział w budynku przy ul. Adama Chmielowskiego 6. Z pomocy może tu skorzystać 86 osób przewlekle somatycznie chorych. W piątkowym (18 grudnia) otwarciu nowego oddziału wzięli udział Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta Andrzej Kulig oraz przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Uroczystość poprzedziła msza św. odprawiona przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza.

Nowy oddział w Domu Pomocy Społecznej
Fot. materiały Domu Pomocy Społecznej

W 2011 r. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przekazał na cele statutowe DPS budynek po zlikwidowanym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 (dawny  Dom Dziecka) przy ul. Chmielowskiego 6. Obiekt wymagał  remontu kapitalnego połączonego z modernizacją i adaptacją pomieszczeń  o łącznej powierzchni  ok. 3200m2.

Uzyskanie nowych miejsc możliwe było dzięki pozyskaniu środków finansowych w ramach projektu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy „Pomocna Dłoń pod Bezpiecznym Dachem". Dom Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej otrzymał w sumie 1 999 014 zł. Nowe miejsca są przeznaczone dla osób chorujących psychicznie.

W latach 2013-2014 przebudowano parter oraz I, II i III piętro budynku przy ul. Chmielowskiego i uzyskano 86 odpowiadających w pełni wymaganym standardom miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych wraz z łazienkami, salami terapii zajęciowej, pokojem pobytu dziennego, kaplicą, gabinetem medycznej pomocy doraźnej, kuchenką dla mieszkańców, zapleczem pomocniczym, pomieszczeniami porządkowymi. Zbudowano także windę dla niepełnosprawnych. Wyremontowane pomieszczenia zostały wyposażone w nowe meble i sprzęt RTV AGD.

Celem projektu jest podniesienie dostępności usług opieki społecznej dla mieszkańców Małopolski poprzez waloryzację bazy infrastrukturalnej domów pomocy społecznej, doposażenie tych jednostek w sprzęt oraz profesjonalizację usług ich personelu.

W ramach projektu przeprowadzono także szkolenia i warsztaty dla pracowników pionu Opiekuńczo-Terapeutycznego z zakresu podstawowych zagadnień z zakresu psychologii i profesjonalnej pomocy terapeutycznej oraz wspierającej w psychiatrii.

Za dodatkowe 1 865 00 zł z budżetu Gminy Miejskiej Kraków przebudowano III piętro i uzyskano kolejnych 29 miejsc. Dobiegają też końca prace wykończeniowe na IV kondygnacji,  gdzie DPS przygotowuje kolejne 13 miejsc pobytu.  Wszystkie pomieszczenia wyposażono w nowe meble.

Obecnie w Krakowie funkcjonuje 17 domów pomocy społecznej, w których jest 2 068 miejsc. Wnioski w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej zgłasza się do Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Działu Pomocy Bezdomnym.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. W pierwszej kolejności opłatę za pobyt wnosi mieszkaniec domu – jest to nie więcej niż 70% swojego dochodu. Czyli w przypadku pobierania emerytury w wysokości 1 200 zł, mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 840 zł. Pozostała część emerytury pozostaje do dyspozycji mieszkańca.

Poza tym do ponoszenia opłaty do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w DPS za pobyt osoby zobowiązani są małżonek, zstępni przez wstępnymi, jeżeli dochód w przypadku osoby samotnie gospodarującej przekracza 1 902 zł, a  w przypadku osoby w rodzinie przekracza 1 542  zł na osobę. Jeśli jest niższy, pozostałą część pokrywa gmina.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2015 w domach pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku wynosi 3 056 zł, dla osób przewlekle psychicznie chorych 3 604 zł, dla osób somatycznie chorych 3 593 zł, a dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – 3 614 zł.

Tagi: pomoc, otwarcie

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ STANKIEWICZ
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także