Komunikat archiwalny

Telefoniczna informacja medyczna

12-661-22-40 - to numer Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej. Mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać tam informacje o bezpłatnych badaniach oraz o usługach świadczonych przez placówki medyczne. W 2015 roku z infolinii skorzystało blisko 130 tysięcy krakowian.

Telefoniczna informacja medyczna
Fot. Magiczny Kraków

Numer 12 661 22 40 działa we wszystkie dni w roku. Przeznaczony jest dla mieszkańców Krakowa. Informacje są codziennie aktualizowane. Usługa świadczona jest za pomocą bezpośrednich stanowisk informacyjnych - nie automatycznych. Koszt połączenia telefonicznego nie jest wyższy niż standardowy koszt połączeń telefonicznych, realizowanych w sieci TP S.A. i jest naliczany od momentu uzyskania połączenia z informatorem.

Informacja udzielana jest 7 dni w tygodniu, całą dobę. Bezpłatne informacje - przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia - udzielane są na temat: adresów i numerów telefonów świadczeniodawców wraz ze wskazaniem rodzaju udzielanych świadczeń medycznych z zakresu: podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, pomocy doraźnej, opieki całodobowej, leczenia szpitalnego, stomatologii, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzdrowiskowego, opieki długoterminowej; ośrodków udzielających bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, ofiar przemocy domowej, klubów „Anonimowych Alkoholików" oraz telefonów zaufania dla tych osób; świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu pomocy społecznej z terenu Krakowa; realizatorów miejskich (dzielnicowych) programów zdrowotnych; organizacji pozarządowych działających na terenie Krakowa, prowadzących działalność w dziedzinie ochrony zdrowia; dostępności do usług zdrowotnych (czasu oczekiwania na wykonanie usługi medycznej); ewentualnego pobytu osoby poszukiwanej w krakowskich szpitalach.

Nadzór nad działalnością Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej sprawuje Biuro ds. Ochrony Zdrowia (tel. 12-616-94-96). Miesięcznie udzielanych jest średnio ok. 11 000 informacji.

W 2015 roku pracownicy infolinii udzielali najczęściej informacji na temat poradni specjalistycznych, szpitalni (m.in. ostry dyżur) oraz poradni POZ. 

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także