Komunikat archiwalny

Złóż wniosek bez kolejki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina: nie trzeba stać w kolejce, wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON można wysłać pocztą. Warto skorzystać z tej możliwości tym bardziej, że  kolejność wpływu wniosku nie stanowi kryterium w przyznaniu dofinansowania.

Złóż wniosek bez kolejki
Fot. Magiczny Kraków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina: nie trzeba stać w kolejce, wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON można wysłać pocztą. Warto skorzystać z tej możliwości tym bardziej, że  kolejność wpływu wniosku nie stanowi kryterium w przyznaniu dofinansowania.

Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016 będą rozpatrywane po otrzymaniu z Funduszu informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przypadających w 2016 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków.

Wnioski rozpatrywane będą z uwzględnieniem grupy inwalidzkiej, rodzaju schorzeń i wpływu przyznanego dofinansowania na poprawę codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w procesie rehabilitacji społecznej. Brana będzie również pod uwagę pomoc przydzielona danej osobie w latach ubiegłych.

Wniosek o dofinansowanie można przesłać pocztą pod adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków albo złożyć za pośrednictwem pełnomocnika, opiekuna prawnego, przedstawiciela ustawowego lub organizatora turnusu (w przypadku dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych).

Wszystkie wnioski do odpowiednich form pomocy można znaleźć na stronie internetowej www.mops.krakow.pl

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SZYMON WACHAL
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także