Komunikat archiwalny

Świadczenia rodzinne na nowych zasadach

Od 1 stycznia 2016 roku przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego spowoduje obniżenie wysokości otrzymywanych świadczeń, zamiast odmowy przyznania świadczeń.

Świadczenia rodzinne na nowych zasadach
Fot. Magiczny Kraków

Obecnie prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Wedle obowiązujących przepisów przekroczenie kryterium dochodowego (674 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie oraz 764 zł w sytuacji gdy w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne) powoduje, iż prawo do zasiłku rodzinnego nie przysługuje.

Od nowego roku zasiłek rodzinny wraz z dodatkami wypłacany będzie w wysokości różnicy pomiędzy łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi rodzinie, a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny. W tym przypadku konieczne będzie ustalenie o jaką kwotę w rodzinie przekroczone zostało kryterium dochodowe. W przypadku, gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, jest niższa niż 20,00 zł świadczenia rodzinne nie przysługują.

W celu uzyskania świadczeń rodzinnych konieczne będzie ponowne złożenie wniosku.

Przykłady dotyczące ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku w przypadku przekroczonego kryterium dochodowego na stronie www.sprawyspoleczne.krakow.pl.

Tagi: finanse, pomoc

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ STANKIEWICZ
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także