Komunikat archiwalny

Zmiany w Placówce im. Jana Brzechwy

Z dniem 1 stycznia 2016 r. w związku z przejściem na emeryturę Dyrektora Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Jana Brzechwy przy al. Pod Kopcem 10 a, Pani Elżbiety Kaczor, placówka zostanie włączona w strukturę Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”, ul. Parkowa 12, którego dyrektorem jest Pan Jarosław Chodorowski.

Zmiany w Placówce im. Jana Brzechwy
Fot. MOPS Kraków

Tym samym, od 1 stycznia 2016 r., zadania Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. J. Brzechwy zostały przejęte przez Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „PARKOWA” przy ul. Parkowej 12 w Krakowie, przy jednoczesnym pozostawieniu infrastruktury i zatrudnionej kadry. Powyższe zmiany organizacyjne wynikają z realizacji zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Kraków i obsługuje trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze przeznaczone odpowiednio dla 6, 12 i 24 podopiecznych. W placówkach przebywają dzieci od 10. roku życia, które wykazują zaburzenia zachowania i emocji i jednocześnie z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się i przebywać w swoich domach rodzinnych.

Placówki zapewniają dzieciom i młodzieży całodobową opiekę, udzielają dzieciom i ich rodzicom wsparcia w sytuacjach trudnych i traumatycznych. W placówce przy ul. Parkowej funkcjonuje gimnazjum, do którego uczęszczają wychowankowie wszystkich trzech placówek.

Od 1 stycznia 2016 r. w związku ze zmianami organizacyjnymi w strukturze Centrum funkcjonuje 6 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu specjalistyczno - terapeutycznego, które zapewnią 68 miejsc dla dzieci i młodzieży.

Tagi: pomoc, zmiany

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ STANKIEWICZ
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także