Komunikat archiwalny

Krakowa nie ma wśród najbardziej rakotwórczych miast

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował raport przedstawiający zanieczyszczenie powietrza w polskich miastach rakotwórczymi i mutagennymi pierwiastkami. W stawce 15 miast nie ma Krakowa.

Krakowa nie ma wśród najbardziej rakotwórczych miast
Fot. Wiesław Majka

Zgodnie z opublikowanym 31 grudnia 2015 roku raportem, największy problem z rakotwórczymi i mutagennymi pierwiastkami przedostającymi się do powietrza mają miasta w południowej i centralnej Polsce. Jeśli chodzi o województwa, najgorzej jest w Małopolsce, gdzie średnie roczne stężenie benzo[a]pirenu (BAP) wynosiło w miastach aż 7,47 ng/m3. Niemal tak samo źle jest w województwie łódzkim i śląskim (odpowiednio 7,18 ng/m3 i 6,58 ng/m3).

Zgodnie z raportem, wśród 15 miast najbardziej zanieczyszczonych benzo[a]pirenem (BAP), nie ma Krakowa. Jak mówi Paweł Ciećko, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jest to efekt tego, że stolica Małopolski nie tylko mówi o problemie powietrza, ale też podejmuje konkretne działania, by sytuację poprawić. - Benzo[a]pirenem (BAP) w powietrzu to głównie wynik spalania odpadów w instalacjach domowych. W Krakowie od dawna walczy się z tym procederem, co daje konkretne efekty – zauważa Paweł Ciećko.

Warto pamiętać, że Kraków był pierwszym polskim miastem, które na poważnie zajęło się procederem spalania odpadów w piecach domowych. Regularne kontrole strażników miejskich, którym często towarzyszą inspektorzy z Wydziału Kształtowania Środowiska, prowadzone są od 2009 roku. Sprawdzany jest stan kotłowni grzewczych, a w przypadkach budzących wątpliwości funkcjonariuszy, mogą zostać pobrane próbki popiołu. Również nasze miasto jako pierwsze już od 1995 roku prowadzi konsekwentną politykę, której celem jest likwidacja pieców węglowych. Jesteśmy też pionierami w zakresie wspierania najuboższych, którzy płacą większe rachunki za ogrzewanie po likwidacji pieców.

Tagi: zdrowie, smog

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA