Komunikat archiwalny

Łączą siły i poprawiają bezpieczeństwo

Nowa odsłona kampanii „Wystarczy 1 metr”, 18 akcji „Bezpieczny powrót” oraz kilka projektów edukacyjnych, również dla najmłodszych – to tylko niektóre efekty kolejnego roku współpracy Straży Miejskiej Miasta Krakowa i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Łączą siły i poprawiają bezpieczeństwo
Fot. Paweł Krawczyk/krakow.pl

W 2015 roku odnotowano 237 przypadków tamowania i blokowania ruchu pojazdom komunikacji zbiorowej. Były to głównie przypadki pozostawienia pojazdów zbyt blisko torowiska, uniemożliwiając poruszanie się tramwajom. Często blokowane były również zatoki przystankowe, co narażało pasażerów na utrudnienia przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów. Największe problemy pojawiały się w ciągach komunikacyjnych na ulicach: Długiej (129 zatrzymań), Rakowickiej (65 zatrzymań), Dajwór (24 zatrzymania) i Zwierzynieckiej (10 zatrzymań).

Strażnicy miejscy i inspektorzy ruchu MPK S.A. dyscyplinowali w minionych dwunastu miesiącach kierowców, którzy łamiąc przepisy parkowali w miejscach niedozwolonych, zbyt blisko torowisk, w miejscach obowiązywania znaków zakazu czy na przystankach. W 2015 roku w wyniku podjętych wspólnie działań, ujawniono 1368 wykroczeń. Mandatami karnymi ukarano 707 osób, pouczono 636 sprawców wykroczeń oraz sporządzono 25 notatek celem skierowania wniosków o ukaranie do sądu.

Każdego miesiąca prowadzone były również działania pod nazwą „Bezpieczny powrót”. – Akcje mają na celu przeciwdziałanie przypadkom zakłócania spokoju i porządku publicznego, niszczenia mienia, używania słów nieprzyzwoitych oraz spożywania napojów alkoholowych na przystankach, w autobusach oraz tramwajach – wyjaśnia Grzegorz Dyrkacz, dyrektor ds. zarządzania przewozami w MPK SA w Krakowie.

Na podstawie posiadanych informacji oraz wspólnych obserwacji wytypowane zostały linie komunikacyjne, na których najczęściej dochodzi do przypadków łamania przepisów prawa. Umundurowani strażnicy miejscy mają możliwość skutecznego podejmowania interwencji wobec sprawców czynów zabronionych, dzięki współpracy i bezpośredniej łączności z inspektorem MPK S.A., który wykonując swoje obowiązki w ubraniu cywilnym, ma możliwość dyskretnej obserwacji i wezwania na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy.

– W 2015 roku przeprowadzono 18 akcji „Bezpieczny powrót”, w których wzięło udział 270 strażników oraz 71 inspektorów MPK. Wynikiem działań było ujawnienie 399 wykroczeń – wylicza Zbigniew Ulman, zastępca komendanta ds. operacyjnych Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Funkcjonariusze mandatami karnymi ukarali 172 osoby, sporządzili 25 notatek celem skierowania wniosków o ukaranie do sądu oraz pouczyli 202 sprawców wykroczeń.

W akcjach „Bezpieczny powrót” brali udział także kontrolerzy biletów, którzy wykonywali swoje obowiązki na wyznaczonych liniach. Efekty działań kontrolerów podczas wspólnych akcji to wystawienie 274 opłat podwyższonych oraz 895 wezwań do zapłaty w związku z przejazdem komunikacją miejską bez ważnego biletu.

Oprócz działań w terenie, przez cały rok prowadzone były także działania edukacyjne. Przygotowany został m.in. film edukacyjny, którego tematem było nieprawidłowe parkowanie pojazdów powodujące tamowanie ruchu tramwajom. Nagranie prezentowano w pojazdach komunikacji miejskiej w BUS TV.

Ponadto poprowadzono 6 zajęć w szkołach, podczas których dzieci i młodzież zapoznawali się z najważniejszymi aspektami dotyczącymi bezpieczeństwa w komunikacji, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na ich zachowanie, jako uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo na terenie zajezdni tramwajowej Podgórze przy uczniowie z 10 krakowskich szkół podstawowych wzięli udział w konkursie „Rowerem bezpiecznie do celu”. Oprócz rywalizacji uczestnicy konkursu brali także udział w wykładzie na temat bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej oraz pokazie awaryjnego hamowania tramwaju.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także