Komunikat archiwalny

Ile młodzi wiedzą o Kaczmarskim?

„Nic się nie kończy prostym tak lub nie" - pierwszy wers „Kasandry” jest mottem konkursu wiedzy o życiu i twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego, organizowanego już po raz szósty przez Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym maturzystów 2016). Główną nagrodą jest atrakcyjny wyjazd zagraniczny w ramach jednego z projektów wakacyjnych Centrum Młodzieży. Na prace konkursowe organizatorzy czekają do 28 lutego br. 

Ile młodzi wiedzą o Kaczmarskim?
Fot. materiały prasowe

To dopiero pierwszy etap rywalizacji; następnie autorzy wyróżnionych przez Jury prac będą ich publicznie bronić, a już w samym finale - jedynie najlepsi z najlepszych - będą analizować, interpretować oraz odpowiadać na pytania dotyczące życia i twórczości słynnego barda i poety.

Celem konkursu jest promocja twórczości Jacka Kaczmarskiego wśród najmłodszego pokolenia, czyli osób, które urodziły się już po upadku komunizmu i jeśli historię opowiadaną w utworach poety znają – to jedynie z podręczników oraz ustnych przekazów rodziców, starszego rodzeństwa i nauczycieli. Konkurs ma zatem nie tylko podtrzymywać pamięć o Kaczmarskim i jego twórczości, ale również uczyć historii Polski i świata oraz szeroko rozumianej kultury artystycznej. Organizatorzy chcą zachęcić młodych ludzi do zdobywania wiedzy wykraczającej poza standardy programu szkolnego, zmotywować ich do rozwijania umiejętności pracy z tekstem literackim, a także wykorzystywania i selekcji materiałów źródłowych.

Konkurs podzielony jest na trzy etapy. W etapie I uczestnicy piszą pracę na jeden z proponowanych tematów i w terminie do 28 lutego 2016 r. przesyłają ją do organizatora. Jury wybiera najlepsze spośród nadesłanych prac i kwalifikuje na tej podstawie uczestników drugiego etapu.

Tematy I etapu:

1. „I ci na czele odpadali nagle w tył” – rewolucje i przemiany w twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego.

2. „Jeszcze rosną drzewa, które to widziały” – przyroda w poezji Jacka Kaczmarskiego.

3. „Ja życie lubię w jego prawdzie i jego złudzie” – Jacek Kaczmarski jako analityk kondycji ludzkiej.

4. Malowanie słowem – Jacka Kaczmarskiego interpretacje dzieł plastycznych.

Podczas etapu II (8 kwietnia 2016 r.) uczestnicy odpowiadają na pytania dotyczące treści swojej pracy i utworów w niej ujętych, a także rozpoznają piosenki Jacka Kaczmarskiego na podstawie odtwarzanych fragmentów. Obrona pracy jest otwarta – wstęp na nią mają inni uczestnicy konkursu i osoby zainteresowane twórczością Jacka Kaczmarskiego.

Etap III (22 kwietnia 2016 r.) to finał konkursu, również otwarty dla publiczności. W tym etapie uczestnicy dokonują ustnej analizy i interpretacji jednego z wylosowanych utworów poetyckich Jacka Kaczmarskiego oraz uczestniczą w quizie z pytaniami o zróżnicowanym stopniu trudności. Na koniec następuje ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród.

Informacje dotyczące nadsyłania prac konkursowych (I etap):

Prace konkursowe należy nadsyłać na kontaktowy e-mail organizatora konkursu: jszczucka@cmjordan.krakow.pl (w temacie e-maila wpisując: Jacek Kaczmarski). Praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące informacje:

- imię, nazwisko, adres i wiek uczestnika konkursu

- e-mail i telefon kontaktowy uczestnika konkursu

- nazwę i adres szkoły

- imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Jolanta Szczucka z Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana - tel. 12 430 00 15 w. 215, e-mail: jszczucka@cmjordan.krakow.pl.

Pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: TOMASZ STANKIEWICZ
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także