Komunikat archiwalny

Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w nowym składzie

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podziękował za współpracę członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, kończącym pracę w starej kadencji. Powołał także nowy skład Rady. 

Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w nowym składzie
Fot. Wiesław Majka

Upłynęła czteroletnia kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych, w której skład wchodzili: Michał Dębiec (Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego), Wojciech Talaga (Towarzystwo Inwalidów Narządu Ruchu "Ikar"), Adam Stromidło (Polski Związek Głuchych Okręg Małopolski).

W nowej kadencji pracować w niej będą: Małgorzata Felger (Fundacja Helpful Hand), Jan Ortyl (Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski), Zofia Sawa (Krakowska Rada Niepełnosprawnych), Małgorzata Turek (Stowarzyszenie na rzecz Dzieci ze Schorzeniami Neurologicznymi "Chmurka"), Paweł Wójtowicz (MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę).

Powiatowa Społeczna Rada ds Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym, jej kadencja trwa cztery lata. Rada ma m.in. inspirować zadania integrujące zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne, opiniować projekty powiatowych programów działań na rzecz tych osób i oceniać ich realizację, opiniować projekty uchwał i programów przyjmowanych przez radę miasta Krakowa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych współpracuje ściśle z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych i Referatem ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych, który organizacyjnie obsługuje Radę. 
 

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący:
Zobacz także