Komunikat archiwalny

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Jak przygotować ofertę realizacji zadania publicznego bez błędów formalnych? Wystarczy wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez Urząd Miasta Krakowa dla użytkowników generatora ofert do otwartych konkursów ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych
Fot. ngo.krakow.pl

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na jednodniowe szkolenie z obsługi generatora ofert, które odbędzie się 3 lutego w godzinach od 15.30 do 19.00. 

Szkolenie przygotuje użytkowników do korzystania z generatora wniosków, ułatwiającego opracowanie ofert składanych do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

Szkolenie odbędzie się w siedzibie AGH Cyfronet, ul. Nawojki 11 w Krakowie, sala 303.

Wszystkich zainteresowane organizacje prosimy o przesłanie listy wydelegowanych osób z podaniem ich: imienia, nazwiska, adresu e-mail, tel. kontaktowego oraz nazwy organizacji.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie chętne do udziału w szkoleniu organizacje prosimy o kierowanie zgłoszeń do 1 lutego na adres mailowy: Danuta.Czechmanowska@um.krakow.pl

Więcej informacji na www.ngo.krakow.pl.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący:
Zobacz także