Komunikat archiwalny

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego podsumowała rok

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego - organ konsultacyjno – opiniodawczy dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2015. 

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego podsumowała rok
Fot. Magiczny Kraków

W 16 osobowym składzie Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji zasiadają reprezentanci Rady Miasta Krakowa oraz Prezydenta Miasta Krakowa (po cztery osoby) oraz organizacji pozarządowych (osiem osób).

Pracami Rady kierują jej Współprzewodniczący: Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta oraz Przemysław Dziewitek – Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska.

W 2015 r. Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego przeprowadziła konsultacje 18 projektów aktów prawa miejscowego, wyrażając 6 opinii pozytywnych oraz w 2 przypadkach odstępując od wydania opinii. W 10 przypadkach członkowie Rady nie opiniowali przedłożonych dokumentów.

Ważnym elementem działalności Rady w ramach stałej współpracy z krakowskimi organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego był współudział w przygotowaniu projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi.

W roku 2015 zorganizowano 11 spotkań plenarnych z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli trzeciego sektora.

Spotkania pozwoliły na wypracowanie dobrych praktyk w zakresie rozwiązań systemowych w obszarze współpracy z trzecim sektorem. Znalazły one swój wyraz między innymi  w rekomendacjach zapisanych w programach współpracy i dają podstawę do wypracowywania rozwiązań w zakresie doskonalenia komunikacji pomiędzy członkami Rady, a pozostałymi podmiotami z nią współpracującymi.

Kolejnym wyzwaniem stojącym przed KRDPP będzie wsparcie procesów integrujących i sieciujących trzeci sektor w Krakowie, również w kontekście rozwijania konsultacji  społecznych oraz wyborów do Rady kolejnej kadencji.

Szczegółowe informacje dotyczące Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Sprawozdanie z działalności Rady za 2015 rok na www.ngo.krakow.pl.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także