Komunikat archiwalny

Komunikacja miejska: będzie jeszcze bezpieczniej

12 lutego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie oraz Straż Miejska Miasta Krakowa podpisały porozumienie, którego celem jest zacieśnienie prowadzonej od ośmiu lat współpracy na rzecz poprawy spokoju i porządku zarówno w pojazdach komunikacji miejskiej, jaki w rejonach przystanków i pętli.

Komunikacja miejska: będzie jeszcze bezpieczniej
Fot. Marcin Warszawski / SMMK

 - Dzięki zacieśnieniu współpracy krakowskiego przewoźnika ze Strażą Miejską pasażerowie będą mogli czuć się jeszcze bezpieczniej w krakowskich tramwajach i autobusach - podkreślał Grzegorz Dyrkacz, dyrektor ds. zarządzania przewozami MPK SA w Krakowie.  Porozumienie przewiduje bowiem kontynuację wspólnych patroli w ramach akcji „Bezpieczny powrót” w pojazdach kursujących przede wszystkim w godzinach wieczornych i nocnych.

Dodatkowo porozumienie zdecydowanie ułatwi i przyspieszy przekazywanie strażnikom miejskim nagrań z kamer zamontowanych w tramwajach i autobusach MPK SA w Krakowie. Funkcjonariusze będą mogli przesyłać do MPK SA drogą elektroniczną wnioski o zabezpieczenie nagrania. W tym celu został przygotowany specjalny formularz. To pozwoli na skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie tych nagrań dla funkcjonariuszy.

Drogą elektroniczną do Straży Miejskiej Miasta Krakowa będzie także przesyłana korespondencja dotycząca m.in. zakłócania spokoju i porządku, spożywania alkoholu czy śmiecenia. Zastąpi ona dotychczasowy, tradycyjny sposób przekazywania tych materiałów w formie wysyłanych pism.

- Podpisane porozumienie jest nie tylko kontynuacją, ale i potwierdzeniem doskonałej współpracy, którą prowadzimy od wielu lat. Teraz poszerzamy jej zakres. Usprawni to nie tylko komunikację między naszymi jednostkami, ale także pomoże w walce z wykroczeniami najbardziej uciążliwymi dla pasażerów – zaznaczył Adam Młot, komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Dodał, że porozumienie obejmuje także cykl szkoleń, które dla pracowników MPK poprowadzą funkcjonariusze. Zajęcia będą dotyczyć m.in.  prawa wykroczeń oraz taktyki techniki interwencji.

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także